Would Modal Verb

İngilizce

İngilizcede Would yardımcı fiil olarak kullanılır; “modal yardımcı fiili”. Would’u kullandığımız durumlar şunlardır:

 • Geçmişten bahsederken
 • Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken
 • Şart Kiplerinde
 • Arzular dile getirirken, kibarca soru ve istekte bulunurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi durumlarda da would kullanılır.

would

Would’un Cümle Yapısı şöyledir:

özne + would + esas fiil

Özne yardımcı fiil ana fiil
+ She would like milk.
‘d
She would not like lemonade.
wouldn’t
? Would she like coffee?

Şöyle bir kullanım sözkonusu değildir:

 • I would to like coffee.

İngilizcede Would, to ile kullanılmaz. Would bir yardımcı fiil gibi düşünülmelidir.

İngilizce Would Yardımcı Fiilinin Kullanımı

would: Geçmişten söz ederken kullanılır.

would, gelecek zamanda kullandığımız “will” ya da “going to” ‘nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.

  • I thought it would be cold so I wore my coat.
Havanın soğuyacağını düşündüm ve paltomu giydim.
  • Even as a boy, he knew that he would succeed in football.
Çocukken bile, futbolda başarılı olacağını biliyordu.

would

Reported speech cümlelerinde (dolaylı anlatım) would, gelecek zamanda kullandığımız “will” ya da “going to” ‘nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.

  • She said that she would buy some apple. (“I will buy some apple.”)
Biraz elma alacağını söyledi. (“Biraz elma satın alacak”.)

would: Koşul, şart cümlerinde kullanılır. Örnek cümleler:

  • I’d be very frightened if somebody pointed a gun at me.
Eğer birisi bana silah doğrultsaydı çok korkardım.
  • If I didn’t go to their party, they’d be offended.
Eğer partilerine gitmeseydim çok gücenirdiler.
  • If you took more exercise, you’d (= you would) probably feel healthier.
Eğer daha fazla egsersiz yapsaydın, muhtemelen daha sağlıklı olacaktın.
  • I wouldn’t drink that if I were you.
Yerinde olsaydım onu içmezdim.

would: İstek, Eğilim anlatırken kullanılır. Örnek cümleler:

  • Would you like some tea?
Biraz çay isermisin?
  • What I’d really like is some coffee.
Tek istediğim biraz kahve.

ingilizce in case ornek cumleler

would: Kibar istekler ve Sorular için kullanılır. Örnek cümleler:

  • Would you open the window, please?
Pencereyi açarmısınız lütfen?
  • Would you know the topic?
Mesele nedir, biliyormusunuz?
  • Would you go with him?
Onunla gidermisin?

would: Dilekte bulunurken kullanılır. Örnek cümleler:

  • I wish you would not go.
Keşke gitmeseydin. (Kalmanı çok isterdim.)

Bir önceki yazımız olan Have to - Has to Modal Verb başlıklı makalemizde have to has to modal verb, have to has to modal verb kullanımı ve have to has to modal verb örnek cümleler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir