Etiket Arşivi: ingilizce

Tanışmalar

Türkçesi İngilizcesi Evet Yes Hayır No Lütfen Please Tamam O.K. Teşekkürler Thank you. Merhaba Hello Adınız nedir? What is your name? Benim adım ……. My name is…. Tanıştığımıza memnun oldum. I am glad we met Eşinizin adı nedir? What is … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce Paragraf Yazımı

Herhangi bir paragrafı yazarken pek çok kişi yardıma ihtiyaç duyar. Bir paragrafı nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız, bunu yapmak sizin için çok zor olacaktır. İşte burada bunu daha kolay nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız: Paragraf Yazmaya Giriş Bir paragrafı yazmaya başlamadan önce iki … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizce İş Mektubu Yazma

İngilizce iş mektubu yazabilmek için belirlenmiş temel kuralları ve en temel yapıları aslında kolayca öğrenebilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bölümler ve yapılar standart bir iş mektubunda bulunan bölümler ve yapılardır. Bu bilgilerin son kısmında ise örnek mektuplar bulunmaktadır. Bu kurallara ve yapılara … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE GENÇLİĞE HİTABE

Your first duty is to preserve and defend forever Turkish independence and the Turkish Republic. This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the future, too, there may be … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TÜRKÇE ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ / ATATURK’S SAYINGS

Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity. Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. Teachers: the new generation will be your devotion. Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. Happy … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE İSTİKLAL MARŞI

NATIONAL ANTHEM Fear not, the crimson flag, waving in these dawns will never fade Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Before the last hearth that is burning in my nation vanishes. Sönmeden yurdumun üstünden tüten en son ocak That … Devam.. »

Yorum Yok

ÖRNEKLİ İNGİLİZCE TEST KİTABI

  UNIT 1   1)   Put in “am”, “is”, “are”   I ……………… Carl and this ………………  Isabelle. A : ……………… you Howard? B : No. I ……………… not. I ……………… James. A : ……………… that the new student? B … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 10

Ayşe served tea ________ them. a. from              b. in                  c. to   I want to pay ________ the book. a. at                   b. of                  c. for   She takes ________ her shoes when she enters the house. a. on                  … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 9

________ for his great courage, all lives would have been lost. a. It had not been                       b. Had it not been c. It wouldn’t’ve been                 d. Wouldn’t it’ve been   Yes I know you’re tired this morning but ________ to … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 8

_______ clever, he would not have passed. a. Was he not    b. If he been c. If he will not be      d. If he had not been   Unless he’s offered more money elsewhere, _______ our offer. a. he won’t … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 7

  1.     He never spends _______ money.         a. many             b. some             c. much             d. a lot       2.     I  will  watch   television_______  .         a when he will come back          b. by the … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 6

“Did you read this book?”       “No, I didn’t. I wish I _______ it.”       a. read               b. can read        c. had read        d. will read He will study _______.       a. until I will come back.            b. … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 5

The Browns are coming ______ bus.       a. by                  b. with              c. in                   d. on She doesn’t have ______ money.       a. many             b. much            c. no                  d. very George enjoys ______ in the sea.       a. … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 4

She traveled _______ the world. a. over             b. across          c. on                 d. around   There’s a park across the street _______ the hospital. a. of                 b. to                 c. from            d. for   I am taking _______ some books. … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 3

_______ a pencil in my bag which you can borrow. a. That’s                  b. It’s                 c. What’s           d. There’s   It sets very hot there in the summer, _______? a. isn’t it                  b. is there          c. doesn’t it        d. … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 2

Mehmet_______ already left when you arrived. a. be                        b. had                c. just                d was   I_______ working until you came. a. am                       b. will be           c. had been        d. won’t   The landlord _______ just rented the apartment when … Devam.. »

Yorum Yok

İNGİLİZCE TEST 1

__________English? a. She is                  b. Is                  c. He                 d. Is she   This is an office, and _____ tables. a. those are              b. that are          c. these              d. that is   This is_____ girlfriend. a. hers                     b. … Devam.. »

Yorum Yok

Relatives-Conditionals-Wish Clauses TEST

Relatives-Conditionals-Wish Clauses Exercises Fill in the blanks with WHO, WHICH, or WHOSE 1) I talked to the girl__________car had broken down in front of the shop. 2) Mr Richards,______________is a taxi driver, lives on the corner. 3) We often visit … Devam.. »

Yorum Yok

Passive Voice Exercises TEST

Change the sentences from the active to the passive. They grow coffee in Kenya. 1 ______________________________________________________ . They publish The Times newspaper in London. 2 ______________________________________________________ . They make shoes in Calatayud. 3 ______________________________________________________ . They transport oranges from Valencia to Germany in … Devam.. »

Yorum Yok

Yabancı Dil Öğrenmenin Püf Noktaları

Yeni bir dil öğrenmek, ilk bakışta gramer (dil bilgisi) ve kelime öğrenerek, bunları gerektiği gibi kullanmayı bir beceri olarak edinmek diye tarif edilebilir. Ancak bu tanım tam olarak yeterli değildir. Tabii ki gramer ve kelime öğrenmek bir dili konuşabilmek için … Devam.. »

1 Yorum