Should Modal Verb

Should Modal Verb

Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:

 • Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.
 • Mecburiyetlerden söz ederken.
 • Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should’un Genel Yapısı

Özne + should + esas fiil

özne yardımcı fiil esas fiil
+ He should go to bed.
He should not go to bad.
shouldn’t
? Should he go to bed?

should

Should ‘un Kullanımı

1) Tavsiye verirken should kullanılır. Örnek cümleler:

  • You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
  • You should visit your parents.
Anne babanı ziyaret etmelisin.
  • You should take care of your children.
Çocuklarınla ilgilenmelisin.

2) Zorunluluk durumlarında should kullanılır. Örnek cümleler:

  • You should be at work now.
Şu anda işte olmalısın.
  • You should brush your teeth after each meal.
Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.
  • You should not drive fast.
Hızlı araba sürmemelisin.

ingilizce comparatives-ornek

3) Olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümleler:

  • The bus should be here soon.
Otobüs birazdan burda olmalı.
  • They should be here by noon.
Öğlenleyin burda olabilirler.

4) Koşullu durumlarda should kullanılır: Örnek cümleler:

  • If Tom should phone while I am out, tell him I’ll phone him back later.
Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. (“If Tom phones…” ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom’un arama olasılığının düşük olması.)
  • I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?

ingilizce just ornek

5) “If I were you I should…” Eğer yerinde olsaydım …

  • If I were you i should buy that car.
Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.
  • If I were you i shouldn’t eat it.
Yerinde olsaydım onu yemezdim.

Bir önceki yazımız olan Must Not başlıklı makalemizde ingilizce must not kullanımına örnekler, ingilizce must not musn't kullanımı ve ingilizcede must not kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Modal Verbs. Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir