Örnek Cümlelerle İngilizce Zamanlar

SIMPLE   (Geniş zaman)

POSITIVE NEGATIVE QUESTION
 I  write  I  do not  write  do  I  write
 you  write  you  do not  write  do  you  write
 we  write  we  do not  write  do  we  write
 they  write  they  do not  write  do  they  write
 he  writes  he  does not  write  does  he  write
 she  writes  she  does not  write  does  she  write
 it  writes  it  does not  write  does  it  write
 İşin mantığı: Dünya yuvarlaktır (genel) , Ateş yakar (genel) , İnsanlar acıkır ….. Gibi genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır.
1.Water consists of hydrogen and oxygen

2.Most animals kill only for food

3.The world is round

Simple Present tense genelde olan olay ve durumla rı vurgulamak için kullanılır ,bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn: Dünyanın dönmesi .
1.I study for two hours every night

2.My classes begin at nine

3.He always eats a sandwich for lunch

Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.
1.I don’t recognize that man

2.He needs a pen right now

Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens’te kullanılmaları zorunludur.
Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar
Appreciate Depend Hate Need See Understand
Believe Dislike Hear Owe Seem Want
Belong Doubt İmagine Own Seem İnclude
Care Envy Know Possess Smell  
Consist Exist Like Prefer Sound  
Cost Fear Love Realise Suppose  
Contain Feel Mean Remember Taste  
Sonu  s , sh , ch , x  ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri  -es takısı alırlar.

Finish Finishes Bus Buses
Watch Watches Box Boxes
Sonu y ile biten sözcükler – ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece – s gelir

Study studies Baby babies
Try tries Boy boys
Sonu f veya fe ile biten sözcükler – ves takısıyla çoğul olurlar 

knife knives shellf shellves
Geniş zamanda Have  fiili  he , she , it  için  has olarak değişir.
·        I have a shover everyday        ·        John has a shover everyday

Sıklık belirten fiiller Sımple present tens’te özneden hemen sonra gelirler
always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)

·  Sue always arrives at work early   · I usually go to work by car but sometimes I walk · Julia never eats breakfast

 

PRESENT CONTINUOUS (PROGRESSIVE) { ŞİMDİKİ ZAMAN }

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

am

 writing  I

 am

not

 writing  am  I  writing
 you

are

 writing  you

 are

not

 writing  are  you  writing
 we

are

 writing  we

 are

not

 writing  are  we  writing
 they

are

 writing  they

 are

not

 writing  are  they  writing
 he

is

 writing  he

 is

not

 writing  is  he  writing
 she

is

 writing  she

 is

not

 writing  is  she  writing
 it

is

 writing  it

 is

not

 writing  is  it  writing

 

Bu tens konuşma anında devam eden (süren) aktiviteleri vurgulamak için kullanılır ( ŞU AN )

 • John is sleeping right now
 • I need an umbrella because it is raining
 • John and marry are talking on phone

Bu tens ayrıca genelde süreklilik halinde olan aktiviteleri vurgulamak için de kullanılır.

 • I am taking five course this semester
 • John is trying to improve his work habits
 • She is writing  another book this year

Sonu – e ile biten fiillerde -e düşer – ing gelir

make making
write writing
come coming
dance dancing

Sonu – ie ile biten fiiller – ying takısı alırlar

lie lying die dying tie tying

Eğer tek heceli bir fiilin sonu ( sesli + sessiz ) harf ile bitiyorsa son sessiz ikilenerek – ing takısı alır.

stop stopping Bu kuralın istisnası şudur: eğer bir fiilin sonu ( -y ) veya ( – w ) sessizlerinden biri
ile bitiyorsa, fiil tek heceli bile olsa son sessiz ikilenmez.
run running
get getting
swim swimming
big bigger
hot hotter
thin thinner
draw drawing
play playing

İki veya daha fazla heceli fiilerde son sessizin ikilenmesine gerek yoktur

happen happening
visit visiting
remember remembering

Sonu iki sessizle biten tek heceli fiiler direkt olarak – ing takısı alırlar

help helping
work working

 

 

 

SIMPLE PAST  ( GEÇMİŞ ZAMAN )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

 wrote  I

did

not

 write  did  I  write
 you

 wrote  you

did

not

 write  did  you  write
 we

 wrote  we

did

not

 write  did  we  write
 they

 wrote  they

did

not

 write  did  they  write
 he

 wrote  he

did

not

 write  did  he  write
 she

 wrote  she

did

not

 write  did  she  write
 it

 wrote  it

did

not

 write  did  it  write

 

Simple past , geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş bir durum veya aktiviteyi işaret eder.

    FORMÜLÜ: Özne + Verb 2 ( Fiilin 2. hali )—- yani Simple past hali

        I walked to school yesterday

        He lived in paris for ten years , but now he is living in rome

        I bought a new car three days ago

Eğer Simple ile kurulmuş bir cümle (When) kalıbını içeriyorsa : when ile başlayan cümle diğerinden önce  olmuştur aşağıdaki ilk örnekte önce yağmur başladı sonra ağacın altında durdum ifadesi anlaşılmalıdır.

        I stood  under a tree when it began to rain

        when she heard a atrange noise she got up to investigate

        when I dropped my cup , the coffee spilled on my lap

Eğer geçmiş zaman (past tense) ile kullanılan bir cümlenin  fiili yoksa geçmiş zamanı belirtmek için: was , were  kullanılması zorunludur.

Positive

Negative

Question

  I was   I was not   was I
  You were   You were not   were You
  we were   we were not   were we
  they were   they were not   were they
  he was   he was not   was he
  she was   she was not   was she
  it was   it was not   was it
 • Last year Rachel was 22 , so she is 23 now
 • When I was a child , I was afraid of dogs
 • we were hungry after the journey but we weren’t tired
 • the hotel was comfortable but it wasn’t expensive
 • was the weather good when you were on holiday
 • those shoes are nice . were they expensive
 • why were you late this morning

 

 

PRESENT PERFECT SIMPLE  ( Türkçede karşılığı yok )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

have

 written  I  have

not

 written  have  I  written
 you

have

 written  you  have

not

 written  have  you  written
 we

have

 written  we  have

not

 written  have  we  written
 they

have

 written  they  have

not

 written  have  they  written
 he

has

 written  he  has

not

 written  has  he  written
 she

has

 written  she  has

not

 written  has  she  written
 it

has

 written  it  has

not

 written  has  it  written
 1. They have moved into a new aparttment.

2. Have you ever visited Mexico.

3. I have already seen that movie.

4. I have never seen snow

Present Perfect şu fikri vurgular: Şu andan önce meyda na gelmiş veya gelmemiş birşeyi anlatırken kesin zaman ın önemli olmadığı durumlar. (Eğer belirli bir zaman var sa Simple past kullanılır.)
5. We have had four tests so far this semester

6. I have written my wife a letter every other day for the last two weeks.

7. I have met many people since I came here in june

8. I have flown on an airplane many times

Present perfect birde  şu andan önceki bir aktivitenin tekrarını vurgular,her tekrarın kesin zamanı önemli değildir
9. I have been here since seven o’clock

10.We have been here for two weeks

11.I have had this same pair of shoes for three years

12.I have liked cowboy movies ever since I was a child

Present perfect tense ayrıca for ve since ile kullanı labilir. O zaman şunu vurgular: Bir durum geçmişte başlmış  şu anda da devam ediyor

Since + belirli bir zaman ( since: denberi )

For + zamanın sürekliliği ( For: dır )

Present Perfect Simple nin kullanımları

1.kullanımı: Geçmişte başlamış ve bugüne kadar devam eden bir zaman periyodundan bahsediyorsak bu tensi kullanmak zorundayız. Bu zaman periyodu bütün hayatımızdaki deneyimleri kapsayabilir. Hayatımız da herhangi bir deneyimi yaşayıp yaşamadığımız bu tens ile sorulur.

 • Have you ever been to China   ( Hiç çinde bulundunmu? )
 • Have you ever eaten caviar      ( Hiç havyar yedinmi ? )
 • I haven’t been to  India             ( Hindistanda hiç bulunmadım )
 • We have never had a car         ( Hiçbir zaman arabamız olmadı )
 • It’s the most boring film I’ve ever seen . (Hayatımda gördüğüm en sıkıcı film.)
 • I haven’t eaten anything since breakfast ( Kahvaltıdan beri hiçbirşey yemedim )
2.kullanım: Present perfect kullanıldığında genellikle bugün ile bir bağlantı vardır. Eğer geçmişte olmuş bir eylemin sonucu bugünü etkiliyorsa yine bu tens kullanılır.

 • Where’s your key ? I don’t know. I ‘ve lost it ( Şu an anahtarım yok )
 • He told me his name but  I ‘ve forgotten it   ( Adını söylemişti fakat unuttum )
 • I can’t find my bag. Have you seen it ?  ( Çantamı bulamıyorum, onu gördünmü?)
3.kullanım: Geçmişle bugünü bağlayan bir köprü olarak kullanılır.

I started learninig in september

I am still lerning english

I have lerned English since september (Eylülden beri öğreniyorum)-üstteki iki cümleyi birleştirdi.

 

Ayşe is my best friend          I met Ayşe seven years ago
I have known her for 7 years ( onu yedi yıldır tanıyorum ) I am a teacher 

I started teaching 20 years ago 

I have been a teacher for 20 years. ( 20 yıldır öğretmenim )

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS  ( PROGRESSIVE )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

have

 been writing  I  have

not

 been writing  have  I  been writing
 you

have

 been writing  you  have

not

 been writing  have  you  been writing
 we

have

 been writing  we  have

not

 been writing  have  we  been writing 
 they

have

 been writing  they  have

not

 been writing  have  they  been writing
 he

has

 been writing  he  has

not

 been writing  has  he  been writing
 she

has

 been writing  she  has

not

 been writing  has  she  been writing
 it

has

 been writing  it  has

not

 been writing  has  it  been writing

 

Present Perfect continuous , yakın zamanda veya henüz sona ermiş bir aktivitenin ifadesinde kullanılabilir

bu aktivitenin şu an ile bağlantısı vardır.

Örn: Eve gittiniz çocuğunuzun gözleri kıpkırmızı ve ne olduğunu öğreneceksiniz . What have you been doing  demeniz lazım ( What are you doing olmaz.)

Örn: A şahsı avrupa turuna çıkmış ve B şahsıyla ispanyada karşılaşıyor  A’ nın gideceği  yerler sıralı:

 1. France 2. England 3.Spain 4. Germany 5. Italy

A: What have you been doing ? ( Ne yapıyorsun )

B: I have been traveling around Europe

(eğer A şahsı: What are you doing deseydi , B şahsı o anda ne yapıyorsa onu söylerdi , alışveriş yapıyo rum vs. derdi.)

A: Which countries have you visited

B: I have visited France and England and now I’m in Spain , I haven’t been Germany and Italy yet.

Right now I am sitting at my desk.

1. I have been sitting here since seven o’clock.

2. I have been sitting here for two hours

3. You have been studying for five straight hourse

Bu tens bir aktivitenin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır.Sözü edilen aktivite geçmişte başladı ve şu an devam etmektedir. Tense bu anlamı zamanı simgeleyen kelimelerle veririz. Bunlar:

For , Since , all morning , all day , all week.

5. I have been thinking about changing my major.

6. All of the students have been studying hard .Final   exams start next week.

7. My back hurts , so I have been sleeping on the floor lately. the bed is too soft.

Presen perfect continuous tens zamanın herhangi bir spesifik anlamı dışında kullanıldığında, genel bir aktivitenin son zamanlardaki sürekliliğini vurgular.
8. I have lived here since 1985

    I have been living here since 1985

9. he has worked at the same store for ten years

    He has been working at the same store for ten  years

Live , work , teach gibi continuous tensleri olan fiillerle since veya for kullanıldığında , present perfect continuous ile present perfect simple arasın da pek bir fark olmaz. Yandaki örneklerde pek bir anlam farkı yoktu

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST PERFECT TENSE  ( MİŞLİ GEÇMİŞ ZAMAN )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

had

 written  I

had

not

 written  had  I  written
 you

had

 written  you

had

not

 written  had  you  written
 we

had

 written  we

had

not

 written  had  we  written
 they

had

 written  they

had

not

 written  had  they  written
 he

had

 written  he

had

not

 written  had  he  written
 she

had

 written  she

had

not

 written  had  she  written
 it

had

 written  it

had

not

 written  had  it  written
 1. My parents had already eaten by the time I got home

2. Until yesterday, I had never heard about it .

3. The thief simply walked in. Someone had forgotten to lock thedoor.

Past perfect tense: gemişte bir aktivitenin başka bir aktiviteden önce tamamlandığını vurgular. yani:Geç mişte oluşmuş iki eylem var fakat 1. eylem , 2.cisin den önce olmuş işte 1.eylem past perfec tir.
4. Sam had already left when we got there 

5. Sam had left before we got there

6. Sam left before we got there

7. after the guests had left. I went to bed

4. d: önce sam ayrıldı sonra biz oraya vardık. (yani: biz vardığımızda sam ayrılmıştı). Eğer bir cümlede before veya after kullanılıyorsa genellikle past per fect tense gerekli değildir. Simple past 6. ve 8. ci örneklerde belki kullanılabilir. Not: 5-6 ve 7-8 aynı an lamdadır.
 • When Sarah arrived at the party , Paul had already gone home
 • When we got home last night , we found that somebody had broken into the flat
 • Karen didn’t want to come to the cinema with us because  she had already seen the film.
 • I didn’t know who she was . I had never seen her before
 • The house was dirty. They hadn’t cleaned it for weeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST CONTINUOUS (PROGRESSIVE)  ( GEÇMİŞTE SÜREKLİLİK )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

was

 writing  I

was

not

 writing  was  I  writing
 he

was

 writing  he

was

not

 writing  was  he  writing
 she

was

 writing  she

was

not

 writing  was  she  writing
 it

was

 writing  it

was

not

 writing  was  it  writing
 we

were

 writing  we

were

not

 writing  were  we  writing
 you

were

 writing  you

were

not

 writing  were  you  writing
 they

were

 writing  they

were

not

 writing  were  they  writing
İşin Mantığı:  geçmişte süregelen bir eylem kesintiye uğruyor.

Örn: dün tam okula yürürken yağmur başladı  ( yürüme eylemi sürerken , bu ylemin belirli bir yerinde  yağmur eyleminin devreye girmesi)

1. I was walking down the street when it began to rain

2. While I was walking down the street,it began to rain

3. I was standing under a tree when it began to rain

1. de Önce caddeden aşağıya yürüyordum,sonra yağmur başladı.Örneklerde iki eylemde aynı zamanda meydana geliyor fakat biri, diğeri başladığında ,daha önce başlayıp süreklilik halin dedir.
4. At eight o’clock last night , I was studying

5. Last year at this time I was attending school

4. örnekte: Benim çalışmam 8’den önce başladı ve 8’de ben çalışıyordum, muhtemelen çalışmam sonrasın dada devam etti
6. While I was studying in one room of our apartment my roommate was having a party in the other room Eğer iki eylem benzer şekilde süreklilik halindeyse Past continuous cümlenin iki bölümündede kullanı labilir (baazen)
7. It rained this morning

8. It was raining

Bazı durumlarda simple past ve past continuous aynı anlamı verebilir (7 ve 8 deki gibi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST PERFECT CONTINUOUS  ( -makta – mekte )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

had

 been writing  I

had

not

 been writing

had

 I  been writing
 you

had

 been writing  you

had

not

 been writing

had

 you  been writing
 we

had

 been writing  we

had

not

 been writing

had

 we  been writing 
 they

had

 been writing  they

had

not

 been writing

had

 they  been writing
 he

had

 been writing  he

had

not

 been writing

had

 he  been writing
 she

had

 been writing  she

had

not

 been writing

had

 she  been writing
 it

had

 been writing  it

had

not

 been writing

had

 it  been writing

 

Geçmişte olmuş iki eylem var ve bunlardan önce olanın sürekliliği past perfect continuous tense ile vurgu lanır.

1. Our game of  tennis was interrupted. we’d been playing for about half an hour when it started to rain very havily.

2. Ken give up smoking two years ago. He’d been smoking for 30 years.

1. The police had been looking for the criminal for two years before they caught him

2. The patient had been waiting in the emergency room for almost an hour before  a doctor finally treated her  

3. He finally came at six o’clock I had been waiting for him since four – thirty.

Past perfect continuous: geçmişte bir eylemden önce başka bir eylemin süreklilik içerisinde oldu ğunu vurgular.
4. When judy got home, her hair was still wet because she had been swimming

5.Her eyes were red because she  had been crying 

Bu tens ayrıca geçmişteki bir eyleme yakın zamanlı fakat ondan daha önce olan bağlantısız bir eylemin sürekliliğini vurgulamak için de kulanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLE FUTURE TENSE  (Gelecek zaman)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

will

 write  I

will

not

 write

will

 I  write
 you

will

 write  you

will

not

 write

will

 you  write
 we

will

 write  we

will

not

 write

will

 we  write
 they

will

 write  they

will

not

 write

will

 they  write
 he

will

 write  he

will

not

 write

will

 he  write
 she

will

 write  she

will

not

 write

will

 she  write
 it

will

 write  it

will

not

 write

will

 it  write

 

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

am

going to

 write  I

am

not

going to

 write

am

 I

going to

 write
 you

are

going to

 write  you

are

not

going to

 write

are

 you

going to

 write
 we

are

going to

 write  we

are

not

going to

 write

are

 we

going to

 write
 they

are

going to

 write  they

are

not

going to

 write

are

 they

going to

 write
 he

is

going to

 write  he

is

not

going to

 write

is

 he

going to

 write
 she

is

going to

 write  she

is

not

going to

 write

is

 she

going to

 write
 it

is

going to

 write  it

is

not

going to

 write

is

 it

going to

 write

 

Konuşma anında geleceğe dönük bir eylemi ifade etmek için will kullanılır. Going to ise önceden yapılan planlar ve niyetler için kullanılır.

Örn: biri paltosunu giydi dışarıya çıkıyor. onu gören kişi will ile soru sorar, çıkan kişinin diyelim ki o saatte biriyle buluşması gerekiyor  ( önceden planlamış ) going to ile cevap verir.

1. He will finished his work tomorrow.

2. He is going to finish his work tomorrow

Will veya be going to , gelecek zamanı vurgulamak için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE CONTINUOUS  (Gelecekte süreklilik)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

will

be

 writing  I

will

not

be

 writing

will

 I

be

 writing
 you

will

be

 writing  you

will

not

be

 writing

will

 you

be

 writing
 we

will

be

 writing  we

will

not

be

 writing

will

 we

be

 writing
 they

will

be

 writing  they

will

not

be

 writing

will

 they

be

 writing
 he

will

be

 writing  he

will

not

be

 writing

will

 he

be

 writing
 she

will

be

 writing  she

will

not

be

 writing

will

 she

be

 writing
 it

will

be

 writing  it

will

not

be

 writing

will

 it

be

 writing

 

I will be doing something = birşeyler yapıyor olacağım ( bir eylemin ortasında olacağım )

Örn: The football match begins at 7:30 and ends at  9:15  so  during this time ,for example  8:30 , Kevin will be watching the match.

– This time tomorrow I’ll be travelling through france

– In the 21 st century, people  will be living to the age of 130

1. I will begin to study at seven. You will come at eight . I will be studying when you come.

2. Right now I am sitting in class . At the same time tomorrow I will be sitting in class.

The future continuous tense gelecek zamanda bir aktivitenin süreklilik halinde olacağını vurgular.
3. Don’t call me at nine , because I won’t be home .I am ging to be studying at the library. be going to nun continuous formu:

be going to + be + – ing

4. Don’t get impatient . She will be coming soon

5. Don’t get impatient . She will come soon

 Baazen future continuous ile simple future arasında çok çok az bir farklılık vardır veya hiçbir farklılık yoktur. Özellikle  gelecekteki olay belirsiz bir zaman da meydana gelmişse.
Not: teklif sorularında mutlaka shall kullan . will kullanma

 • shall we phone to see what time the film start
 • shall I carry that heavy case for you

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE PERFECT ( Gelecekte geçmiş )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

will

have

 written  I

will

not

have

 written

will

 I

have

 written
 you

will

have

 written  you

will

not

have

 written

will

 you

have

 written
 we

will

have

 written  we

will

not

have

 written

will

 we

have

 written
 they

will

have

 written  they

will

not

have

 written

will

 they

have

 written
 he

will

have

 written  he

will

not

have

 written

will

 he

have

 written
 she

will

have

 written  she

will

not

have

 written

will

 she

have

 written
 it

will

have

 written  it

will

not

have

 written

will

 it

have

 written

 

Future Perfect tense: Gelecekte , kesin bir zamandan önce birşeyin tamamlanmış olacağını vurgular Örn: 1.He will have finished his exams by december.

2.Kevin’s football match ends at 9:15 so after this time ,for example at 9:30 the matcah will have finished.

3.Sally always leaves for work at 8:30 in the morning , so she will not be at home at 9 o’clock.She will   have  gone to work. ( sally sabahları daima 8:30 da işe gider bundan dolayı saat 9 da evde olmayacak,işe gitmiş olacak)

4.We are late. The film will already have started by the time we get to the cinema ( Geç kaldık, biz sinema ya varana kadar film başlamış olacak.)

5.When their first child was born ,they had been married for three years. – past perfect

   Ted and Amy have been married for 24 years – present perfect

  Next year they will have been married for 25 years – future perfect

         I will graduate in june . I will see you in july. By the next time I see you , I will have graduat ed

         I will have finished my homework by the time I go out on a date tonight.

The future perfect tense: Gelecekte başka bir zaman veya olaydan önce tamamlanmış bir aktiviteyi vurgular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS ( Gelecekte süreklilik )

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

will

have been

 writing  I

will

not

have been

 writing

will

 I

have been

 writing
 you

will

have been

 writing  you

will

not

have been

 writing

will

 you

have been

 writing
 we

will

have been

 writing  we

will

not

have been

 writing

will

 we

have been

 writing
 they

will

have been

 writing  they

will

not

have been

 writing

will

 they

have been 

 writing
 he

will

have been

 writing  he

will

not

have been

 writing

will

 he

have been

 writing
 she

will

have been

 writing  she

will

not

have been

 writing

will

 she

have been

 writing
 it

will

have been

 writing  it

will

not

have been

 writing

will

 it

have been

 writing

 

Future Perfect continuous: gelecekteki bir zaman diliminde bir eylemin sürekliliğini vurgular .

örn: She will have been teaching here for thirty years by the time she retires next year.

örn: Margeret was born in 1950. by the year 2000, she will have been living on this earth for 50 years

1. I will go to bed at ten p.m. he will get home at midnight, at midnight I will be sleeping . I will have been sleeping for two hours by the time he gets home. The future perfect continuous ,gelecekte başka bir zaman veya olaydan önce bir eylemin süreklilik içinde ola cağını vurgular.
2. When Professor jones retires next month, he will have taught for 45 years.

3. When professor jones retires next month , he will have been teaching for 45 years

Bazen Future perfect ve Future perfect continuous aynı anlamı verir . örn: 2 ve 3 teki gibi. Ayrıca sözko nusu aktivitenin geçmiş zamanda başlamış olabile ceği de dikkate alınmalıdır.
1. Ann and Andy got married on june 1.st. Today is june 14 th. Ann and Andy have been married for two weeks.By june 28 th , they will have been married for four weeks.

2. This morning I came to class at 9:00. Right now it is 10:00, and I am still in class ,

I have been sitting here for a half an hour . By 11:00

I will have been sitting here for two hours.

3. I am getting tired of sitting in the car . Do you realize that by the time we arrive in phoenix, we will have been driving for twenty straight hours.

4. I don’t understand how those marathon runners do it . The race began over an hour ago . By the time they reach the finish line , they will have been running steadily for more than two hours. I don’t think I can run more than two minutes.

5.We have been married for a long time . By our next anniversary ,  we will have been married for 43 years.

 

 

 

Bir önceki yazımız olan FUTURE PERFECT CONTINUOUS Örnekleri başlıklı makalemizde english, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir