İngilizcede Tekillik Çoğulluk

İngilizcede genellikle sözcüklerin sonuna –s takısı getirilerek çoğul yapılırlar:

Boy-boys
Book-books
Pencil-pencils

Eğer isim, ıslığa benzer bir sesle bitiyorsa sonuna -es takısı gelir. –e ile bitiyorsa –s gelir:

dish-dishes
glass-glasses
judge-judges
phase-phases
witch-witches

bunun yanında, hecelemeden kaynaklanan zorluklardan dolayı, -o ile biten ve bir önceki harfi sessiz olan isimlere ise –oes takısı gelir:

hero-heroes
potato-potatoes
volcano-volcanoes or volcanos

ingilizce going to ornek cumleler

-y ile biten ve –y den önce sessiz olan isimler çoğul yapılırken –y düşer –ies gelir:

cherry-cherries
lady-ladies

yer ve insan isimlerin de ise, y düşmez, sadece –s gelir:

Germany-Germanys (The two Germanys were unified in 1990)
Harry-Harrys

-y den önce sesli harf var ise –s takısı gelir:

day-days
monkey-monkeys

Burada da “Money” istisnadır. Money’in çoğulu, moneys ya da monies olarak yazılabilir.

-oes kuralına uymayanlar:

İtalyancadan İngilizceye geçen bazı kelimeler –oes kuralına uymazlar:

canto-cantos
piano-pianos
portico-porticos
pro-pros

-o ile biten bazı isimlere ise hem –s hem de –es getirilebilir:

buffalo-buffalos/buffaloes
cargo-cargos/cargoes
halo-halos/haloes
mosquito-mosquitos/mosquitoes
motto-mottos/mottoes
no-nos/noes
tornado-tornados/tornadoes
volcano-volcanos/volcanoes
zero-zeros/zeroes

Yapısı tamamen değişen kelimeler:

child-children
ox-oxen

-f ve –fe ile biten bazı isimler çoğul yapılırken, bunların yerine –ves getirilir:

elf-elves
half-halves
knife-knives
sheaf-sheaves

Bazı isimler çoğul yapılırken sesli harfler değiştirilir:

fireman-firemen
foot-feet
goose-geese
louse-lice
man-men
mouse-mice
tooth-teeth
woman-women

Bazı isimler değişmeden kalırlar:

cod-cod
deer-deer
fish-fish
offspring-offspring
perch-perch
sheep-sheep
trout-trout

ingilizce in spite of

Bazı isimlerin geleneksel olarak tekil-çoğul yapıları aynıdır:

barracks-barracks
crossroads-crossroads
dice/die-dice
gallows-gallows
headquarters-headquarters
means-means

Teknik kullanımda –us ile biten isimlere –a eki getirilerek kullanılır:

corpus-corpora
genus-genera

-us ile biten isimlere –i getirilerek çoğul yapılır:

alumnus-alumni
bacillus-bacilli
cactus-cacti ya da cactuses
focus-foci
fungus-fungi funguses
nucleus-nuclei
octopus-octopi octopuses
radius-radii
stimulus-stimuli

-um ile biten isimlere –a getirilir:

addendum-addenda
bacterium-bacteria
curriculum-curricula curriculums
datum-data
erratum-errata
medium-media

-ex ya da –ix ile biten isimlere –ices getirilir:

apex-apices apexes
appendix-appendices appendixes
cervix-cervices cervixes
index-indices indexes

-is ile biten isimlere –es getirilerek çoğul yapılır:

analysis-analyses
axis-axes
basis-bases
crisis-crises
diagnosis-diagnoses
emphasis-emphases
hypothesis-hypotheses

-on ile biten isimler –a yapılır:

Criterion-criteria
phenomenon-phenomena
automaton-automata

Bir önceki yazımız olan İngilizce '-ed' Eki Alma Kuralları başlıklı makalemizde İngilizce '-ed' Eki Alma Kuralları, ingilizcede -ed eki ve ingilizcede -ed eki kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir