İngilizce’de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma

A:

Bu örnekleri inceleyelim.

How shall we travel? By car or by train?
(nasıl seyahat edeceğiz? Trenle mi yoksa arabayla mı?)

ingilizce in spite of

Let’s go by car. It’s cheaper. (arabayla gidelim)
Don’t go by train. It’s more expensive. (trenle gitme. O daha pahalı.)

Cheaper ve more expensive üstünlük derecesini gösteren formatlardır.

Karşılaştırma yaptıktan sonra than’i kullanabilirsiniz.

It’s cheaper to go by car than by train.
(arabayla gitmek trenle gitmekten daha ucuzdur.)

Going by train is more expensive than going by car.
(trenle gitmek, arabayla gitmekten daha pahalıdır)

B:

karşılaştırma formatı -er ve more

(-er takısı alma kurallarını birazdan anlatacağım)

-er takısını kısa kelimeler için kullanırız. (Tek heceli)

cheap -> cheaper— fast->faster

large ->larger —thin-> thinner

ayrıca –er takısını –y ile biten iki heceliler için de kullanırız (-y ->ier):

lucky -> luckier —- early ->earlier
easy -> easier—- pretty->prettier

örneklere bakalım:

You’re older than me.
The exam was quite easy – easier than we expected.
Can you walk a bit faster?
I’d like to have a bigger car.
Last night I went to bed earlier than usual.

2 ve daha fazla heceli kelimeler için ise “more” kullanılır:

more modern —– more serious
more expensive—- more comfortable—-

-ly ile biten zarflar için de more kullanılır:

more slowly— more seriously
more quietly— more carefully

ayrıca: more often
ama: earlier (not ‘more early’)

• You’re more patient than me.
• The exam was quite difficult – more difficult than we expected.
• Can you walk a bit more slowly?
• I’d like to have a more reliable car.
• I don’t play tennis much these days. I used to play more often.

Bazı 2 heceli sıfatlarla hem –er hem de more kullanılabilir.

quiet clever narrow shallow simple

• It’s too noisy here. Can we go somewhere quieter / more quiet?

ingilizce kisi ve nesne zamirleri

C:

bu sıfatlar ve zarfların comparative yapılar için düzensiz yapıları vardır:

good/well -> better:

• The garden looks better since you tidied it up.
• I know him well – probably better than anybody else.

bad/badly -> worse:

• `Is your headache better?’ `No, it’s worse.’
• He did very badly in the exam – worse than expected.

far ->further (or farther):

• It’s a long walk from here to the station – further than I thought. (or …farther than…)

Further’ın (but not `farther’) “daha” ya da “ek olarak” anlamları vardır. `more’ or `additional’:

• Let me know if you hear any further news. (= any more news)

-er ve -est takısı alma kuralları

Sıfatlarla karşılaştırma yaptığımızda genellikle –er ve -est takısı alırlar.

Cheap-cheaper-cheapest, bright-brighter-brightest

Son harfi –y ile biten sıfatlarda ise, -y den önce sessiz harf var ise –y düşer, –ier ve –iest gelir.

easy-easier-easiest, heavy-heavier-heaviest, lucky-luckier-luckiest

-e ile biten sıfatlara ise –r ve –st takıları gelir:

Wide-wider-widest, late-later-latest

Eğer sıfat bir sesli ve bir sessiz harfle bitiyorsa, son harf 2 kere yazılır:

Big-bigger-biggest, thin-thinner-thinnest

İki sessizle biten sıfatlarda ise son harf 2 kere yazılmaz:

Long-longer-longest

Son harften önce 2 sesli harf var ise, son harf 2 kere yazılmaz:

Cheap-cheaper-cheapest, quiet-quieter-quitest, loud-louder-loudest

-y ve -w ile biten sıfatların da son harfleri 2 kere yazılmaz.

New-newer-newest

 

A:

Cümlede, sıfatların ve zarfların üstünlük derecesini gösteren yapılarından önce şunları kullanabiliriz:

much —-a lot—- far (= a lot) —a bit —- a little —- slightly (= a little)

• Let’s go by car. It’s much cheaper. (or It’s a lot cheaper.)

• Don’t go by train. It’s a lot more expensive. (or It’s much more expensive.)

• Could you speak a bit more slowly? (or …speak a little more slowly?)

• This bag is slightly heavier than the other one.

• Her illness was far more serious than we thought at first. (or …much more serious… or a lot more serious… )

ingilizce any örnek cümleler

B:

“any ve no + comparative” yapısını da kullanabiliriz. (any longer / no bigger etc.):

• I’ve waited long enough. I’m not waiting any longer. (= not even a little longer)

• We expected their house to be very big but it’s no bigger than ours. (or…it isn’t any bigger than ours.)

• Yesterday you said you felt ill. Do you feel any better today?

• This hotel is better than the other one and it’s no more expensive.

C:

Harder and harder / more and more / more and more difficult etc.

Bir şeyin sürekli değiştiğini anlatmak için “…and…” yapısını kullanabiliriz:

• It’s becoming harder and harder to find a job.
• It’s becoming more and more difficult to find a job.
• Your English is improving. It’s getting better and better.
• These days more and more people are learning English.

D:

The…the better
Şu örneklere bakalım:

• `What time shall we leave?’ `The sooner the better.’ (= as soon as possible)
(ne zaman ayrılacağız.) (ilk fırsatta, mümkün olduğu kadar çabuk)

• `What sort of box do you want? A big one?’ `Yes, the bigger the better.’ (= as big as possible)

• When you’re travelling, the less luggage you have to carry the better. (= it is best to have as little luggage as possible)

Bir olayın başka bir olaya bağlı olduğunu söylerken the…the… yapısını kullanırız.(with two comparatives):

• The warmer the weather, the better I feel. (= if the weather is warmer, I feel better)
( hava daha sıcak olursa, kendimi daha iyi hissediyorum)

• The sooner we leave, the sooner we will arrive.
• The younger you are, the easier it is to learn.
• The more expensive the hotel, the better the service.
• The more electricity you use, the higher your bill will be.
• The more I thought about the plan, the less I liked it.

E:

Older and elder

The comparative of old is older: (old ‘un üstünlük belirten hali older’dır.)

• Tom looks older than he really is.

Ailedeki kişilerden bahsederken older yerine elder kullanabiliriz.

“You can say (my) elder brother/sister/son/daughter” şeklinde kullanabiliriz.

• My elder brother is a pilot. (or My older brother…)

‘my elder brother’ diyebiliriz ama ‘somebody is elder…’ söyleyemeyiz.

• My brother is older than me. (not `elder than me’)

 

 

Bir önceki yazımız olan Sıfatlar ve Eş Anlamlıları başlıklı makalemizde düzensiz fiiller, english ve grammer hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap İngilizce’de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir