İngilizcede Fiillerden Sonra Gelen Sıfatlar

Adjectives: word order (a nice new house)
(Sıfatlar: kelime sırası)(hoş yeni bir ev)

Adjectives after verbs (You look tired)
(Fiillerden sonra gelen sıfatlar)

A:

Bazen 2 ya da daha fazla sıfatı birlikte kullanırız:

My brother lives in a nice new house.
In the kitchen there was a beautiful large round wooden table.

Adjectives like new/large/round/wooden are fact adjectives. They give us factual information about age, size, colour etc.

(yukarsa saydığı sıfatlar durum sıfatlarıdır. Bize yaş, boyut ya da renk hakkında durumsal bilgiler verirler.)

(Babylon sözlüğünü kullanırsanız, anlık olarak kelimelerin anlamlarını öğrenmiş olursunuz.)

Opinion adjectives usually go before fact adjectives.
(fikir bildiren sıfatlar genellikler durum sıfatlarından önce kullanılırlar)

ingilizce tekil ve cogul yapilar ornek cumle

Opinion fact

A nice long summer holiday
An interesting young man
Delicious hot vegetable soup
A beautiful large round wooden table

B:

Bazen birden fazla durum sıfatı kullanabiliriz. Bunların sırası da şu şekilde olabilir:

1 —–2 —–3 —-4 ——5
how how what where what is it ———–NOUN
big? old? colour? from? made of?

a tall young man (1 -> 2)
a large wooden table (1 -> 5)
big blue eyes (1 -> 3)
an old Russian song (2 -> 4)
a small black plastic bag (1 ->4-> 3 -> 5)
an old white cotton shirt (2 -> 3 -> 5)

uzunluk ve boyut bildiren sıfatlar (big/small/tall/short/long etc.) genellikle şekil ve genişlik bildirenlerden önce kullanılırlar (round/fat/thin/slim/wide etc.):

a large round table
a tall thin girl
a long narrow street

eğer 2 tane renk sıfatımız varsa şu şekilde kullanırız:

a black and white dress

a red, white and green flag

but a long black dress (not ‘a long and black dress’)

C:

‘the first two days’, ‘the next few weeks’ , ‘the last ten minutes’ v.s şeklinde söyleriz:

I didn’t enjoy the first two days of the. course. (not `the two first days’)

They’ll be away for the next few weeks. (not `the few next weeks’)

D:

Sıfatları genellikle be/get/become/seem den sonra kullanırız:

Be careful!

I’m tired and I’m getting hungry.

As the film went on, it became more and more boring.

Your friend seems very nice.

study and learn

We also use adjectives to say how somebody/something looks, feels, sounds, tastes or smells:
(Sıfatları birisinin ya da bir şeyin nasıl göründüğü, koktuğu, ses çıkardığı ya da tatverdiğini söylemek için kullanırız:)

You look tired. / I feel tired. / She sounds tired.

The dinner smells good.

This tea tastes a bit strange.

Fakat birisinin bir şeyi nasıl yaptığını söylemek istediğimizde zarf (adverb) kullanırız.

Drive carefully! (not `Drive careful’)

Susan plays the piano very well. (not ‘plays…very good’)

Bir önceki yazımız olan İngilizce'de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma başlıklı makalemizde İngilizce'de Sıfatlar -Comparison- Karşılaştırma, ingilizcede comparison örnekler ve ingilizcede sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevap İngilizcede Fiillerden Sonra Gelen Sıfatlar

  1. Pingback: ingilizce hikaye, ingilizce hikayeler, ingilizce Soru Cevaplı Hikaye | İngilizce Delisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir