İngilizce Sayılar ve Rakamlar

1 den 100`e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizce birden ona kadar rakamlar ve türkçe karşılıkları şöyledir:

Rakam İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
0 Zero, Null Sfır
1 One Bir
2 Two İki
3 Three Üç
4 Four Dört
5 Five Beş
6 Six Altı
7 Seven Yedi
8 Eight Sekiz
9 Nine Dokuz
10 Ten On

10 dan 20`ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 11 den 19`a kadar sayıların sonuna -teen eki getirilir,11 ve 12 sayılarında bu ek yoktur.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
11 Eleven Onbir
12 Twelve Oniki
13 Thirteen Onüç
14 Fourteen Ondört
15 Fifteen Onbeş
16 Sixteen Onaltı
17 Seventeen Onyedi
18 Eighteen Onsekiz
19 Nineteen Ondokuz
20 Twenty Yirmi

20 dan 100 e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 20,30,40 gibi 10`un katları olan sayılar bilinirse 20 den 100e kadar saymak çok kolaylaşır.10`un katları olan sayılar şunlardır:

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
20 Twenty Yirmi
30 Thirty Otuz
40 Forty Kırk
50 Fifty Elli
60 Sixty Altmış
70 Seventy Yetmiş
80 Eighty Seksen
90 Ninety Doksan
100 A/one hundred Yüz

 

Bu sayıların arasındaki sayılar ise, ilk basamağı yukarıdaki onun katı olan sayılardan, ikinci basamağı ise birden ona kadar olan rakamlardan alınarak yapılır. Örneğin:

21 = Twenty One
36 = Thirty Six
42 = Forthy Two
78 = Seventy Eight
93 = Ninety Three
54 = Fifty Four

100 den Büyük Sayılar

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:

121 = One Hundred and Twenty One
567 = Five Hundred and Sixty Seven
791 = Seven Hundred and Ninty One

Büyük Sasyılar

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam
1,000 One Thousand Bin
10,000 Ten Thousand Onbin
100,000 One Hundred Thousand Yüzbin
1,000,000 One Million Bir Milyon
1,000,000,000 One Billion Bir Milyar

Bir önceki yazımız olan ingilizce Günler başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir