Kategori Arşivi: İngilizce Gramer

Pasif Cümlelerde By Kullanımı

Pasif Cümlelerde by Kullanımı Pasif cümlelerde genellikle eylemin oluşuyla ilgilenilir. Örneğin: The missing child has been found. German is spoken in Austria. Eğer eylemi yapanın kim olduğundan söz edeceksek, by kullanırız: The missing child was found by a French family. … Devam.. »

Yorum Yok

İki Nesneli Fiillerin Pasif Yapısı, Nasıl Pasif Cümle Yapılır

İki Nesneli Fiillerin Pasif Durumu Bazı filler cümle içinde kullanılırken iki tane nesne ile birlikte kullanılırlar. Örneğin: “give, lend, promise, send, show” fiilleri gibi. Bu iki nesneden birisi kişi diğeri de nesne olabilir. Aşağıdaki örneklere bakalım: They gave Susan a … Devam.. »

Yorum Yok

Present Perfect Tense İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı

Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma “I” öznesinin kullanımı: + I have been seen ? have I been seen? – I have not been seen “You” öznesinin kullanımı: + you have been seen ? have you been seen? – … Devam.. »

Yorum Yok

Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı

İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma – Present Progressive Passive + I am being watched you are being watched he/she/it is being watched ? am I being watched? are you being watched? Is he/she/it being watched? – I am … Devam.. »

Yorum Yok

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma – Simple Past Passive + I was woken you were woken he/she/it was woken ? was I woken? were you woken? was he/she/it woken? – I was not not woken? You were woken he/she/it … Devam.. »

Yorum Yok

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma – Future Passive + I will be woken you will be woken he/she/it will be woken ? will I be woken? will you be woken? will Is he/she/it be woken? – I will not … Devam.. »

Yorum Yok

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma – Simple Present Passive + I am woken you are woken he/she/it is woken ? am I woken? are you woken? Is he/she/it woken? – I am not woken? You are not woken he/she/it … Devam.. »

Yorum Yok

İngilizcede Pasif – Passive Voice Konusuna Giriş

İngilizce Pasifler Konusu – Passives – Giriş Eğer ortada bir eylem var ve bundan etkilenen 2 kısım varsa, bu noktada iki durumdan söz edebiliriz: aktif ve pasif Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer … Devam.. »

Yorum Yok

İf Clause Konu Anlatımı,Type 3, Third Condition

Üçüncü Koşul Durumu – The Third Conditional Üçünçü koşul durumu şu şekilde oluşrutulur: if + past perfect tense, would/could/might + perfect infinitive(fiil 3. halde) If I had met you earlier, I wouldn’t have married Joe. Bu cümlede görüldüğü gibi, if … Devam.. »

Yorum Yok

İf Clause Konu Anlatımı,Type 2, Second Condition

If Konusu, İkinci Koşul Durumu – Second Conditional If konusu ikinci koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir: If + geçmiş zaman, would/could/might + fiil (mastar halde) If I lived by the sea, I would do a lot of swimming.   … Devam.. »

Yorum Yok

İf Clause Konu Anlatımı, First Condition,Type 1

İngilizce If Konusu – If Clauses, Conditionals İngilizcede 4 çeşit koşul bildiren durum söz konusudur. Birinci Koşul Durumu – First Conditional Birinci koşul durumu şu şekilde yapılır: if + geniş zaman, gelecek zaman If ‘den sonraki cümle geniş zaman ile … Devam.. »

Yorum Yok

İf Clause Konu Anlatımı, Sıfır Durumu, Zero Condition,Type 1

Sıfır Koşul Durumu – Zero Conditional Sıfır koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir: if + geniş zaman, geniş zaman If you press the button, the machine switches off. If you go in the best seats, you get a free drink. … Devam.. »

Yorum Yok

Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur, Örnek Cümleler

Olumsuz Soru Cümlesi Yapma Bu noktada iki durum söz konusudur. Konuşma esnasında kullanılan yapı ile resmi dilde kullanılan yapılar söz konusudur. Konuşma dilinde kullanılan yapı şu şekildedir: Why isn’t it ready yet? Bu cümlede görüldüğü gibi ‘not’ olumsuzluk eki, yardımcı … Devam.. »

Yorum Yok

Nobody, Never vs Kelimelerle Olumsuz Cümle Kurma

Nobody, Never Gibi Kelimelerle Kurulan Olumsuz cümleler İngilizcede nobody, nothing, nowhere, never, no, hardly gibi kelimeleri kullanarak olumsuz cümle oluşturabiliriz. Bu kelimeleri kullandığımız cümlelerde not kullanmayız. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim: Nobody loves me. Beni hiçkimse sevmez. Bu cümlenin anlamı olumsuzdur. … Devam.. »

Yorum Yok

Negatif – Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur, Yapısı

İngilizcede Negatif Cümle Kurma, Negatif Cümle Yapısı AM NOT HAVE NOT WILL NOT DO NOT İngilizce de negatif cümle yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra not gitirilir. Yardımcı fiiller: be(am/is/are), have/has/had, will, would, can, could, shall, should, may, might, must. … Devam.. »

Yorum Yok

Soru Kelimesinin Özne Olduğu Soru Yapısı

Soru Kelimesinin Özne Durumunda Olduğu Soru Cümleleri Soru cümlelerinde insanlar yerine who, nesneler yerine de what kullanırız. Who did you see? John.   Kimi gördün. John’u gördüm. What did he say? ‘Nothing much’   Ne dedi? Çok şey değil.. Yukarıdaki … Devam.. »

Yorum Yok

Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma; Where, What, Why…

Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma WHERE IS …? WHERE CAN…? WHY DOES…? where, when, why gibi soru kelimeleri ile soru cümlesi oluştururken, yes-no soru cümlesinin başına bu soru kelimelerini getiririz. Olumlu cümle: Anna is in Russia. I will see … Devam.. »

1 Yorum

Yes – No Soru Cümleleri, Yapısı

Yes/No Soru Cümle Yapısı – Evet/Hayır Soru Yapısı AM I? HAVE YOU? CAN SHE? DO YOU? İngilizcede Yes-No sorusu yapmak için tek yapmanız gereken yardımcı fiili cümlenin başına getirmektir. Bu yardımcı fiiller şunlardır: be (am,is,are), have/has/had, will, would, can, could, … Devam.. »

Yorum Yok

Soru ve Negatif Cümle Oluşturma

İngilizce Soru Cümlesi ve Negatif Cümle Oluşturma İngilizcede soru cümlesi oluşturmak için, yardımcı fiil öznenin başına getirilir. John has gone. Has John gone? She’s leaving. When is she leaving? Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi soru cümlesi oluşturmak için genellikle yardımcı fiil … Devam.. »

Yorum Yok

Sıfatlar ve Eş Anlamlıları

İngilzce Sıfatlar ve Eş Anlamlıları Bu yazımızda, ingilizcede bazı sıfatları, eş anlamlılarını, bu sıfatların Türkçe’lerini aşağıdaki tabloda inceleyeceğiz.   Sıfat Türkçesi Eş Anlamlısı awful berbat terrible dear kıymetli expensive dull sıkıcı boring frightened korkmuş scared good-looking yakışıklı attractive happy mutlu … Devam.. »

Yorum Yok